Foredrag for Kreftforeningen

Onsdag 20. februar var forskningstrioen Lode/Søiland/Gripsrud invitert til å snakke for Kreftforeningen på Victoria hotell i Stavanger. Tittelen på foredraget vårt var Fra molekyl til helt menneske – glimt fra et personorientert forskningsprogram om brystkreft. 

Fra venstre: Kirsten Lode, Håvard Søiland, Trude N. Omland (Kreftforeningen), Birgitta Haga Gripsrud

Fra venstre: Kirsten Lode, Håvard Søiland, Trude N. Omland (Kreftforeningen), Birgitta Haga Gripsrud

Her fikk vi presentert bredden i brystkreftforskningen ved Stavanger Universitetssjukehus, fra biomarkører og tamoxifen-compliance i Prospective Breast Cancer Biobank study (PBCB) til psykosososiale aspekter ved brystkreft og tap av bryst i ‘I am not the same’. Det ble også lagt fram preliminære funn fra gjennomføringen av ekspressiv skriving og intervjuer av to pilotdeltakere i Stavanger (høsten 2012) og 8 deltakere fra Houston-studien (desember 2012).

Omtale av foredragene i Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Ja-til-forskjellsbehandling-3126722.html

Fokuset i foredraget sammenfalt med Kreftforeningens Krafttak mot kreft-aksjon, som i år bærer den oppsiktsvekkende parolen “Ja til forskjellsbehandling!” Budskapet bak dette er at det må satses på forskning som kan bidra til å utvikle mer personlig tilpasset og målrettet behandling: at rett behandling skal gis til rett pasient, til rett tid. Vil du vite mer? Se her: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s